Na czym polega współpraca ?

Wizyta kontrolna

WIZYTA KONTROLNA

Wizyta kontrolna ma sprawdzić i potwierdzić skuteczność zastosowanej diety, a także – na podstawie konsultacji i rozmowy - wprowadzić zmiany w programie żywieniowym (jeżeli okażą się konieczne).

Podczas wizyty kontrolnej przeprowadzę ponownie analizę składu ciała, wysłucham informacji o trudnościach i problemach, które pojawiły się w trakcie stosowania diety. Moją rolą jest wspieranie i motywowanie w dążeniu do osiągnięcia założonego celu. Praca ze mną to przede wszystkim edukacja żywieniowa, moi Pacjenci otrzymują dużą wiedzę na temat sposobu żywienia i jego wpływu zarówno na ciało , jak i na psychikę człowieka. Przy współpracy długofalowej oraz realizacji celów często konieczne jest zmienianie kaloryczności oraz rozkładu składników odżywczych w diecie. Wizyty kontrolne mają również na celu prawidłowe prowadzenie całego procesu redukcji i dietoterapii. Przybliżony czas trwania wizyty kontrolnej to 30minut, z doświadczenia wiem, że najbardziej optymalna częstotliwość wizyt to raz na 4tygodnie.

Logo firmowe DietaMedika